Έμαθα να ξεπερνάω ότι κι αν λένε για μένα, διότι γνωρίζω τη σκοπιμότητα τους.
Αννα Βισση
Δεν μπορείς
να τους κερδίσεις
όλους!