Η μουσική είναι κάτι εύθραυστο και πρέπει να σου επιτρέπει να κάνεις λάθη. Δεν είσαι τέλειος. Την ψυχή σου απλώνεις.
Αννα Βισση
Η μουσική
χρειάζεται
γενναιότητα!